02-10-2007 Kończymy pracę nad nową szatą graficzną i aktualizacją naszej strony internetowej.
07-09-2007 Równolegle do naszej wakacyjne pracy z dziećmi, cały czas prowadzimy prace na terenie przyszłego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego. Czynimy starania na pozyskanie środków finansowych, które umożliwią - przed zimą - pokrycie blachą konstrukcji stalowej dachu na budynku adaptowanym na krytą ujeżdżalnię.
04-09-2007 W dwudniowej wycieczce wzięło udział 36 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowali wychowawcy (nauczyciele), którzy pracowali z dziećmi przez cały lipiec podczas turnusów "Słonecznej Przygody".

Na program wycieczki złożyły się:
I-szy dzień
Wieliczka - zwiedzanie Kopalni Soli i obiad w Komnacie Budryka
Kraków - kąpiel i atrakcje w Aquapark, kolacja i nocleg w hotelu
II-gi dzień
Kraków - śniadanie, ZOO, zabytki Krakowa, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, a w drodze powrotnej do Sanoka, urozmaiconej licznymi konkursami z nagrodami, obiadokolacja.

Warto podkreślić, że dla większości dzieci był to pierwszy wyjazd zarówno do Wieliczki, jak i do Krakowa.
04-09-2007 Tegoroczna "Słoneczna Przygoda2007" to już piąty rok naszej pracy z dziećmi. W zorganizowanych przez nasze Stowarzyszenie bezpłatnych turnusach wypoczynkowych "Słoneczna Przygoda" w latach 2003-2007 uczestniczyło łącznie 353 dzieci.
Dodatkowo, w 2-dniowych, również bezpłatnych wycieczkach autokarowych organizowanych "na pożegnanie wakacji" w miesiącu sierpniu w latach 2004-2007 wzięło udział łącznie 141 dzieci.

Na przestrzeni tych pięciu lat akcję naszą wspierały fundusze celowe przyznane przez: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Urząd Miasta w Sanoku.
03-08-2007 Na zakończenie wakacji również w tym roku zaplanowaliśmy 2-dniową bezpłatną wycieczkę do Wieliczki i Krakowa w dniach 29-30 sierpnia 2007. Uczestnicy zostaną wytypowani z grupy uczestników "Słonecznej Przygody 2007"
17-07-2007 Od 16 do 27 lipca trwa II-gi turnus "Słonecznej Przygody 2007". Uczestniczy w nim również 38 dzieci.
02-07-2007 Rozpoczęcie I-go turnusu "Słonecznej Przygody 2007", który potrwa do 13 lipca. Uczestniczy w nim 38 uczniów Szkół Podstawowych.
10-05-2007 Trwają ostatnie prace przy montażu konstrukcji stalowej dachu przyszłej krytej ujeżdżalni Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego przy ulicy Wyspiańskiego.
10-05-2007 Tak jak w latach ubiegłych przekazaliśmy karty kwalifikacyjne pedagogom Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Sanoku celem wytypowania uczestników letniego wypoczynku.
15-04-2007 Zwróciliśmy się do sanockich przedsiębiorców o finansowe wsparcie "Słonecznej Przygody 2007"
21-03-2007 Starostwo Powiatowe wyraziło zgodę na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń w Młodzieżowym Domu Kultury w Sanoku na organizację "Słonecznej Przygody 2007"
27-02-2007 Otrzymaliśmy drugą dostawę kostki brukowej (luzem), a także 70 palet ze "Stomil Sanok" S.A.
16-02-2007 Zwróciliśmy się do Zarządu SZPG "Stomil Sanok" S.A o nieodpłatne przekazanie na rzecz Stowarzyszenia używanych palet. Palety pozwolą nam na zabezpieczenie przywożonej kostki.
14-02-2007 Otrzymaliśmy już pierwszą dostawę kostki brukowej w ilości 16 sztuk palet. W kolejnych dostawach kostka będzie przywożona luzem.
29-01-2007 W najbliższym czasie uzupełniona zostanie zakładka "przygoda" o materiały ze "Słonecznej Przygody 2006".
W zakładce "kim jesteśmy <książka>" zamieścimy materiały dotyczące wydanej przez nasze Stowarzyszenie książki Pawła Kosiny
"Helena Kosinówna. Rodzina i sanoccy Przyjaciele" oraz Wieczoru Autorskiego, który odbył się w dniu 29 sierpnia 2006 w salach B.W.A. - Galeria Sanocka.
22-01-2007 Z radością przyjęliśmy pisemne powiadomienie z Urzędu Miasta o podjętej decyzji przyznającej nam zdemontowaną kostkę brukową na potrzeby budowanego przez nas Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Sanoku.
10-01-2007 Rozpoczęliśmy przygotowania do tegorocznej, 5-tej już edycji, Akcji Letniego Wypoczynku dla Dzieci "Słoneczna Przygoda 2007".
Podobnie jak w latach ubiegłych - również w tym roku będą to dwa
2-tygodniowe turnusy w lipcu podczas których opieką chcemy objąć łącznie przynajmniej 70 dzieci.
Planujemy również ciekawe atrakcje dla naszych podopiecznych w miesiącu sierpniu.
Liczymy na pomoc naszych dotychczasowych Sponsorów - Ludzi Dobrej Woli, którzy przez minione cztery lata nas nie zawiedli, jak również na te osoby, które w tym roku po raz pierwszy postanowią wesprzeć naszą akcję.
10-01-2007 Zwróciliśmy się do Burmistrza miasta o nieodpłatne przekazanie na rzecz Stowarzyszenia kostki brukowej ze zdemontowanych chodników wokół sanockiego Rynku.
Kostką zamierzamy wyłożyć alejki, które głównie będą służyć osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, a także tereny przyległe do ujeżdżalni, stajni i budynku socjalnego.
04-01-2007 Rozpoczęcie pierwszego etapu prac:
- rozbiórka starego dachu
- wykonanie wieńca żelbetowego
- wymurowanie ścian szczytowych
- montaż nowej konstrukcji
28-12-2006 Zgłoszenie do Nadzoru Budowlanego rozpoczęcia prac.
06-11-2006 Zleciliśmy wybranej firmie wykonanie nowej konstrukcji stalowej dachu.
18-10-2006 Rozpoczęliśmy poszukiwania wykonawcy nowej konstrukcji dachu i zebraliśmy oferty.
12-09-2006 Zleciliśmy wykonanie dokumentacji technicznej nowego dachu.
02-09-2006 Podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu prac związanych z wymianą dachu i adaptacją budynku przeznaczonego na przyszłą krytą ujeżdżalnię do hipoterapii budowanego przez nas Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego.
30-08-2006 W dniu 29 sierpnia br. w salach B.W.A. - Galeria Sanocka odbył się "Wieczór Autorski" i promocja wydanej przez nasze Stowarzyszenie książki Pawła Kosiny pt. "Helena Kosinówna. Rodzina i sanoccy Przyjaciele". Wśród zaproszonych przez nas gości byli przedstawiciele władz miasta, kapłani, przyjaciele autora - Pana Pawła Kosiny, jak również przyjaciele i sympatycy naszego Stowarzyszenia.
28-08-2006 Do sanockich księgarń przekazaliśmy pierwsze egzemplarze książki. Kolejne wędrują do Wrocławia, Krakowa i Warszawy.
26-08-2006 Już tradycyjnie, po raz trzeci - wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Sanoku -zorganizowaliśmy dla uczestników "Słonecznej Przygody". Wycieczkę do Krakowa w dniach 23-24 sierpnia br. Program wycieczki obejmował: atrakcje w AquaParku, kino IMAX, film trójwymiarowy pt. "Życie oceanów", nocleg w hotelu, a w drugim dniu zwiedzanie zabytków Krakowa i wycieczka statkiem po Wiśle.
Uczestnicy wycieczki pożegnali Kraków w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
04-08-2006 W dniu dzisiejszym przywieźliśmy z drukarni gotowe książki. Wydanie jest piękne, choć nakład niewielki.
Rozpoczynamy przygotowania do "Wieczoru autorskiego" i promocji książki Pawła Kosiny "Helena Kosinówna. Rodzina i sanoccy Przyjaciele".
28-07-2006 Zakończyliśmy lipcowe wakacje ze "Słoneczną Przygodą". Grupa 72 naszych podopiecznych korzystała w tym roku z przestronnych pomieszczeń MDK. Jak co roku zapewniliśmy dzieciom drugie śniadania i obiady. Nie zabrakło też napojów i słodyczy, a także nagród w organizowanych codziennie konkursach.
Słoneczna pogoda sprzyjała częstym wyjściom do MOSiR-u i kąpielom w basenie. Nie brakowało gier i zabaw na świeżym powietrzu w Ogródku Jordanowskim.
Dla każdego turnusu zorganizowaliśmy całodzienną wycieczkę autokarową do Myczkowiec i Soliny połączoną z godzinnym pływaniem po Zalewie statkiem i obiadem w W.Z.W."Jawor" w Solinie.
Na zakończenie każdego turnusu wszystkie dzieci otrzymały wyprawki szkolne - zeszyty, przybory do pisania, materiały do zajęć plastycznych, piórniki itp.
10-07-2006 Dzisiaj otrzymaliśmy z drukarni "wersję do druku" książki "Helena Kosinówna. Rodzina i sanoccy Przyjaciele". Podejmujemy ostateczną decyzję odnośnie materiałów i zabiegów wykończeniowych, zdobniczych, które nadadzą jej odpowiedni wygląd. Książka idzie do druku!
04-07-2006 Trwają prace korektorskie i uzupełniające dotyczące naszej książki.
03-07-2006 Rozpoczęliśmy I-szy z 2 turnusów "Słonecznej Przygody 2006" dla łącznej grupy 70 dzieci, głównie uczniów Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr2. Rekrutacji uczestników dokonali pedagodzy szkolni.
Turnus drugi rozpoczniemy 17 lipca.
07-06-2006 Pomimo, że nie posiadamy jeszcze pełnego zabezpieczenia finansowego na zorganizowanie dwóch turnusów wypoczynkowych dla dzieci, przekazane zostały pedagogom szkolnym w Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 2 w Sanoku karty kwalifikacyjne dla uczestników "Słonecznej Przygody" 2006.
01-06-2006 Dokonaliśmy pierwszej korekty książki. Najprawdopodobniej odbierzemy ją z drukarni w połowie lipca.
23-05-2006 W dniu dzisiejszym oddaliśmy do drukarni projekt książki "Helena Kosinówna. Rodzina i sanoccy Przyjaciele".
10-05-2006 Zwróciliśmy się z prośbą do sanockich Przedsiębiorców o finansowe wsparcie zorganizowanej formy wypoczynku dla dzieci "Słoneczna Przygoda" 2006 organizowanej w miesiącu lipcu 2006. W roku bieżącym bazę lokalową stanowić będą pomieszczenia Młodzieżowego Domu Kultury przy Placu św. Michała udostępnione przez Starostwo Powiatowe
w Sanoku.
08-05-2006 Właściciele firm ogrodniczych
- Agata i Jan Lato z Zagórza
- Mariusz Popiel z Sanoka
- Dariusz Janusz z Hłomczy
- Lidia Fitkowska z Orelca
biorący udział w wystawie "Dom i Ogród" organizowanej w dn. 6-7.05.2006 przez RIG przekazali Stowarzyszeniu sadzonki drzew i krzewów ozdobnych, które zostały posadzone na terenie przyszłego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego.
24-03-2006 Rozpoczęliśmy przygotowania do organizacji Akcji Letniej "Słoneczna Przygoda 2006". Podobnie jak w latach ubiegłych - również w tym roku na dwóch dwutygodniowych turnusach opieką chcemy objąć łącznie przynajmniej 70 dzieci.
20-03-2006 Tradycją lat ubiegłych również w tym roku Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku podjął Uchwałę o kontynuowaniu wspólnej akcji "Słoneczny Dzień od Przyjaciela - Pomocna Dłoń" - w miesiącu sierpniu.
18-02-2006 Drugie urodziny naszej strony - to również jubileuszowe, 1000-ne odwiedziny naszych Gości na stronie! Dziękujemy.
W najbliższym czasie zostanie ona rozbudowana i uzupełniona.
17-01-2006 Rozpoczęliśmy pracę edytorsko-graficzną nad opracowaniem publikacji pt."Helena Kosinówna-Rodzina i sanoccy Przyjaciele", której autorem jest Pan Paweł Kosina. W najbliższym czasie planujemy wydanie książkowe w/w opracowania.
26-11-2005 Zakończenie prac związanych z przetarciem klocy i zabezpieczeniem na okres zimowy uzyskanego drewna. W sumie przetarto 20 m3 drewna uzyskując niezbędny materiał do budowy przyszłego Ośrodka.
22-10-2005 Wrzesień-październik - jesienne prace porządkowe oraz sadzenie kolejnych krzewów i kwiatów na terenie budowy przyszłego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego.
30-08-2005 Zakończenie Akcji Letniej - piknik na Białej Górze w Sanoku. Wręczenie wszystkim uczestnikom wycieczki wyprawek szkolnych.
21-08-2005 19-20.08.2005 Dwudniowa bezpłatna wycieczka zorganizowana wspólnie z RIG w Sanoku na trasie Sanok-Wieliczka-Kraków. Uczestnicy zwiedzili m. in. Muzeum Kopalnia Soli Wieliczka, ZOO, Wawel, Stare Miasto. Dzieci były również w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
29-07-2005 Zakończenie Akcji Letniego Wypoczynku dla Dzieci "Słoneczna Przygoda 2005". W roku bieżącym z tej formy wypoczynku skorzystało łącznie 70 dzieci z niezamożnych rodzin.
15-07-2005 Rozpoczęcie przygotowań do wspólnej z RIG akcji "Słoneczny Dzień od Przyjaciela-Pomocna Dłoń" w ramach której planowana jest dwudniowa, bezpłatna wycieczka na trasie Sanok-Wieliczka-Kraków.
04-07-2005 Rozpoczęliśmy I-szy z dwóch lipcowych turnusów "Słonecznej Przygody 2005". Uczestniczy w nim 35 dzieci ze Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Sanoku. Drugi turnus rozpoczniemy 18.07.2005.
30-05-2005 Rozprowadziliśmy pierwszą dostawę artykułów żywnościowych przywiezionych z Podkarpackiego Banku Żywności.
02-05-2005 Rozpoczęliśmy prace organizacyjne związane z przygotowaniem lipcowych turnusów "Słonecznej Przygody 2005"
01-05-2005 Posadziliśmy na terenie przyszłego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego ponad 50 sadzonek drzew iglastych i liściastych oraz ozdobnych krzewów, które dostaliśmy od producentów. Dzięki temu mogliśmy uzupełnić już istniejący drzewostan.
22-02-2005 Skierowaliśmy pismo do Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w sprawie przyznania artykułów spożywczych z przeznaczeniem jako pomoc dla najuboższych rodzin.
11-02-2005 Podjeliśmy decyzję o kontynuacji "Słonecznej Przygody" w 2005 roku.
27-12-2004 Mamy już gotowy projekt architektoniczny i pozwolenie na budowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Sanoku.
01-07-2004 Rozpoczęliśmy pierwszy turnus "Słonecznej Przygody 2004".
17-06-2004 Na terenie działki prowadzone są cały czas prace przygotowujące teren pod przyszłą budowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego.
23-04-2004 Nastąpiła zmiana numerów kont bankowych Stowarzyszenia.
29-02-2004 Można do nas pisać. Nasz adres mailowy: info@sanok.civ.pl
18-02-2004 Dzisiaj nareszcie strona zyskała własne konto.
W planie jest również nowy adres.

Zaloguj