Sanok, sierpień 2003 rokSzanowni Państwo !

  Mamy przyjemność poinformować Państwa, że po kilku miesiącach pracy grupy założycielskiej, we wrześniu ubiegłego roku nasze Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskując tym samym osobowość prawną.

  Patronką naszego Stowarzyszenia jest zmarła w 2000 roku, w wieku 100 lat, nauczycielka i wychowawca sanockiej młodzieży - Pani Profesor Helena Kosina.

  Zainspirowani osobowością i życiem Pani Heleny Kosiny - sanoczanki, pedagoga, harcerki, wychowawcy oraz przyjaciela młodzieży i dzieci, a także człowieka wielkiej wiary - pragniemy w jej duchu realizować swoje cele i zadania statutowe, z zachowaniem tolerancji i poszanowania dla poglądów ludzi, którym chcemy służyć. Pragniemy, aby młode pokolenie nauczyło się dostrzegać szansę własnego rozwoju poprzez spokojne pokonywanie trudności życiowych, a także w udzielaniu pomocy ludziom, dla których trudności te są szczególnie uciążliwe.

  Dodatkowym motywem powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Heleny Kosiny było wydanie w roku 2001 wspomnień osób, które przez blisko pół wieku opiekowały się Panią Profesor, która utraciła wzrok. Jeden z egzemplarzy książki " -Przez Krzyż...-Do Nieba. " otrzymał także Papież Jan Paweł II.

  Nasze Stowarzyszenie, zgodnie z zapisem w Statucie, jest organizacją niezależną, religijną, wychowawczą i dobroczynną. Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem, ze strony władz kościelnych, sprawuje Gwardian klasztoru OO.Franciszkanów w Sanoku.


Z serdecznym pozdrowieniem

Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny
w Sanoku