Chcemy pomóc dzieciom

  Sanok położony jest w południowej części województwa podkarpackiego, zajmującego południowo-wschodnią część Polski. To miasto położone malowniczo nad Sanem, od którego wzięło nazwę, było ważnym grodem obronnym już w IX w., o czym świadczą wykopaliska archeologiczne na podsanockim wzgórzu Fajka. Sanok liczący 42 tysiące mieszkańców, podobnie jak wiele innych miast w Polsce, nękany jest problemem wciąż narastającego bezrobocia, czego skutkiem stało się poważne zubożenie jego mieszkańców. Ludzie bardzo często pozostają nie tylko bez pracy ale także bez jakiegokolwiek zasiłku.
Biorąc to pod uwagę, organizowany przez nas ośrodek ma służyć głównie ludziom pozbawionym dochodów umożliwiających leczenie dzieci w istniejących na terenie kraju płatnych placówkach tego typu. Naszym marzeniem jest umożliwienie rehabilitacji dzieciom z najuboższych rodzin. Dzieci te często pozostawiane są w domach, bez możliwości kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Dlatego też chcemy, dla takich właśnie dzieci (również osób dorosłych), organizować zajęcia rehabilitacyjne bezpłatnie.

Podstawowym planowanym przedsięwzięciem naszego stowarzyszenia jest zorganizowanie Ośrodka Rehabilitcyjno-Wychowawczego, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji konnej - Hipoterapii.

Duże zapotrzebowanie na tego typu zabiegi rehabilitacyjne upewnia nas w przekonaniu o celowości tego przedsięwzięcia.

Rozmiar: 12941 bajtów
Głównym wskazaniem do stosowania zabiegów hipoterapii dla dzieci są neurologiczne zespoły objawów pod postacią:
  • mózgowego porażenia dziecięcego
  • stanów po urazach czaszkowo-mózgowych
  • przepukliny oponowo-rdzeniowej
  • chorób nerwowo-mięśniowych
  • choroby pochodzenia genetycznego (np. zespół Dawn'a)
  • minimalnego uszkodzenia mózgu.
Natomiast dla pacjentów dorosłych:
  • stwardnienie rozsiane
  • stany po udarze
  • po urazach czaszkowo-mózgowych.
  Według posiadanych przez nas informacji, na terenie Sanoka i powiatu sanockiego istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu rehabilitację. Podawane są różne wielkości: od 200 do 300 osób niepełnosprawnych kwalifikujących się do tego typu rehabilitacji.

  Zależy nam również. na objęciu opieką dzieci i młodzieży zaniedbanych wychowawczo. Często są to dzieci z rodzin patologicznych, zagubione, które zatraciły wiarę w swoje możliwości. Pracując z nimi w ośrodku, będziemy starali się przekonać je, że są również wartościowymi ludźmi, że mają wiele uzdolnień, które mogą wykorzystać w swoim życiu - nie tylko dla siebie, ale też dla innych.

  Nasze zamierzenia znalazły uznanie i przychylność zarówno władz jak i samorządu miasta oraz powiatu, czego wynikiem jest przekazanie na potrzeby Stowarzyszenia działki budowlanej (ok.1ha) przeznaczonej pod lokalizację Ośrodka - uroczo położonej nad Sanem, wśród rozległych terenów graniczących z pasem leśnym. W chwili obecnej posiadamy już wstępny projekt zagospodarowania, który został opracowany przez Biuro Projektowe. Trwają też prace projektowo-szczegółowe dotyczące budowy ośrodka.

  Na otrzymanej działce przez cały czas prowadzimy prace porządkowe i adaptacyjne, przygotowujące teren pod budowę projektowanego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego.

  Pragniemy również Państwa poinformować, że podczas wakacji w latach 2003 i 2004, wspólnie z klasztorem Ojców Franciszkanów, zorganizowaliśmy po dwa 2-tygodniowe bezpłatne turnusy wypoczynkowo-rekreacyjne dla dzieci z najuboższych rodzin. Łącznie z tej formy wypoczynku skorzystało wówczas: 65 dzieci w 2003r. i 70 dzieci w 2004 - łącznie 135, w wieku od 5 do 14 lat.
  W bieżącym roku z takiej samej formy wypoczynku skorzysta 70 dzieci. Duże zapotrzebowanie na tego typu pomoc dla dzieci, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, skłania nas do kontynuowania podjętej przez nas inicjatywy w następnych latach. Organizowanie turnusów wypoczynkowych możliwe jest dzięki wsparciu Urzędu Miasta, klasztoru OO.Franciszkanów i ofiarności społeczeństwa sanockiego.

  Pomimo, że sanoczanie są bardzo otwarci na naszą inicjatywę, to jednak koszty budowy planowanego przez nas Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego przerastają ich możliwości finansowe.
  Dlatego też zwracamy się do wszystkich Państwa z prośbą o finansowe wsparcie tego dzieła.
  Za każdą formę pomocy, w imieniu naszych przyszłych podopiecznych i ich rodziców, a także własnym - z góry gorąco dziękujemy. Zapewniamy, że będziemy Państwa na bieżąco informować o postępie prowadzonych przez nas prac przy budowie Ośrodka. Informacje o naszych darczyńcach zamieszczamy w naszej lokalnej prasie. W przyszłości upamiętnimy wszystkich ludzi dobrej woli, dzięki którym Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy zacznie funkcjonować - na specjalnie przygotowanej tablicy pamiątkowej.