Chcemy pomóc dzieciom

>zobacz prezentację<


Nasze miasto, Sanok, leży w południowej części województwa podkarpackiego, zajmującego południowo-wschodnią część Polski. Położone malowniczo nad Sanem, od którego wzięło nazwę, liczy 42 tys. mieszkańców. Podobnie jak wiele innych miast w Polsce nękane jest problemami wciąż narastającego bezrobocia, czego skutkiem stało się poważne zubożenie jego mieszkańców.
Ludzie bardzo często pozostają nie tylko bez pracy ale także bez jakiegokolwiek zasiłku.
Biorąc to pod uwagę, podjęliśmy zamiar zorganizowania Ośrodka, który będzie służyć głównie ludziom pozbawionym możliwości leczenia swoich dzieci. Naszym marzeniem jest umożliwienie rehabilitacji dzieciom z najuboższych rodzin. Dzieci te, często pozostawiane są w domach, bez możliwości kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym - choćby ze względu na brak wózka inwalidzkiego.
Dla takich właśnie dzieci (również dla osób dorosłych) chcemy organizować zajęcia rehabilitacyjne bezpłatnie.

Głównym planowanym przez nasze Stowarzyszenie przedsięwzięciem jest zorganizowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji konnej - Hipoterapii. Duże zapotrzebowanie na tego typu zabiegi rehabilitacyjne umacnia nas w przekonaniu o celowości naszych planów.

Według posiadanych przez nas informacji, na terenie Sanoka i powiatu sanockiego od 200 do 300 (podawane są różne wielkości) osób niepełnosprawnych kwalifikuje się do tego typu rehabilitacji.
Rozmiar: 12941 bajtów
Głównym wskazaniem do stosowania zabiegów hipoterapii dla dzieci są neurologiczne zespoły objawów pod postacią:
  • mózgowego porażenia dziecięcego
  • stanów po urazach czaszkowo-mózgowych
  • przepukliny oponowo-rdzeniowej
  • chorób nerwowo-mięśniowych
  • choroby pochodzenia genetycznego (np. zespół Dawn'a)
  • minimalnego uszkodzenia mózgu.
Natomiast dla pacjentów dorosłych:
  • stwardnienie rozsiane
  • stany po udarze
  • po urazach czaszkowo-mózgowych.
Zależy nam również na objęciu opieką dzieci i młodzieży zaniedbanych wychowawczo. Często są to dzieci z rodzin patologicznych, zagubione, które zatraciły wiarę w swoje możliwości. Pracując z nimi w Ośrodku, będziemy starali się przekonać je, że są również wartościowymi ludźmi, że mają wiele uzdolnień, które mogą wykorzystać w swoim życiu - nie tylko dla siebie, ale też dla innych ludzi.